Bài viết về chủ đề "thời gian đào tạo"

THỜI GIAN ĐÀO TẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian đào tạo
Cách tính đền bù chi phí đào tạo khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Cách tính đền bù chi phí đào tạo khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của viên chức khi được đơn vị cử tham gia đào tạo. Thủ tục để viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và cách tính chi phí đào tạo phải đền bù khi viên chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian cam kết làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết >>

Hỏi về hợp đồng đào tạo nghề

Hỏi về hợp đồng đào tạo nghề

Luật sư tư vấn về những vấn đề pháp lý của hợp đồng đào tạo nghề như thời gian đào tạo nghề, số lần ký hợp đồng đào tạo nghề và việc tham gia bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho đơn vị khi vi phạm cam kết hợp đồng?

Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho đơn vị khi vi phạm cam kết hợp đồng?

Câu hỏi tư vấn: T11/2010 tôi được nhận về làm giảng viên của trường đại hoc X, kí hợp đồng thử việc lạo động 1 năm- 05/2011 tôi tự tìm được học bổng của dự án bên Pháp làm nghiên cứu sinh. Nguồn học bổng này là hoàn toàn của Pháp, không lấy kinh phí từ chính phủ Việt Nam hay nhà trường.

Chi tiết >>

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trong một số trường hợp, người lao động có thể thôi việc trước khi hết thời hạn hợp đồng nhưng phải tuân thủ về thời gian báo trước cho người sử dụng lao động. Chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hoặc không đảm bảo thời gian báo trước được xem là chấm dứt hợp đồng trái luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động.

Chi tiết >>