Cách tính đền bù chi phí đào tạo khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
|

Cách tính đền bù chi phí đào tạo khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, tuy nhiên nhiều trường hợp viên chức gặp vướng mắc khi chấm dứt hợp đồng làm việc là liên quan đến cam kết đào tạo. Vậy trường hợp nào viên chức phải bồi thường và cách tính bồi thường như thế nào, để được giải đáp các vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

Chi tiết
Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho đơn vị khi vi phạm cam kết hợp đồng?
|

Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho đơn vị khi vi phạm cam kết hợp đồng?

Câu hỏi tư vấn: T11/2010 tôi được nhận về làm giảng viên của trường đại hoc X, kí hợp đồng thử việc lạo động 1 năm- 05/2011 tôi tự tìm được học bổng của dự án bên Pháp làm nghiên cứu sinh. Nguồn học bổng này là hoàn toàn của Pháp, không lấy kinh phí từ chính phủ Việt Nam hay nhà trường.

Chi tiết
Hỏi về hợp đồng đào tạo nghề
|

Hỏi về hợp đồng đào tạo nghề

Luật sư tư vấn về những vấn đề pháp lý của hợp đồng đào tạo nghề như thời gian đào tạo nghề, số lần ký hợp đồng đào tạo nghề và việc tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

Chi tiết
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng
|

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trong một số trường hợp, người lao động có thể thôi việc trước khi hết thời hạn hợp đồng nhưng phải tuân thủ về thời gian báo trước cho người sử dụng lao động. Chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hoặc không đảm bảo thời gian báo trước được xem là chấm dứt hợp đồng trái luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169