Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu?
|

Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu?

Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm cho đến tháng 6/2015. Có giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng của BHXH tp. HCM. Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng đến tháng 6/2015 là 2 năm. Sau đó tôi nghỉ việc có xác nhận của công ty và đến nay vẫn chưa làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí