Bài viết về chủ đề "thời gian bảo hộ"

THỜI GIAN BẢO HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian bảo hộ
Tư vấn về thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh

Tư vấn về thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh

Thưa luật sư Tôi có ký kết hợp đồng với một công ty giao nhận hàng hóa với điều khoản như sau: Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng.

Chi tiết >>