Bài viết về chủ đề "thời gian bảo hộ "

THỜI GIAN BẢO HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời gian bảo hộ

 • Tư vấn về thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh

  Tư vấn về thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh.

  • 21/02/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa luật sư Tôi có ký kết hợp đồng với một công ty giao nhận hàng hóa với điều khoản như sau: Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng.

  Chi tiết