Thời gian ăn giữa ca có được tính vào thời giờ làm việc không?
|

Thời gian ăn giữa ca có được tính vào thời giờ làm việc không?

Luật sư tư vấn thời gian làm việc của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành. Thời gian làm việc bình thường, thời gian làm thêm giờ được pháp luật quy định như nào? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí