Bài viết về chủ đề "thời điểm tính phụ cấp thu hút"

THỜI ĐIỂM TÍNH PHỤ CẤP THU HÚT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời điểm tính phụ cấp thu hút
Thời điểm hưởng và trách nhiệm chi trả phụ cấp thu hút.

Thời điểm hưởng và trách nhiệm chi trả phụ cấp thu hút.

Tôi là công chức xã, có quyết định tuyển dụng công chức từ ngày 03/4/2012. Năm 2014 xã tôi làm việc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đặc biệt khó khăn(135).Tôi xin hỏi tôi có được hưởng 70% phụ cấp thu hút hay không?

Chi tiết >>