Quyền sở hữu chung của anh em thừa kế theo di chúc
|

Quyền sở hữu chung của anh em thừa kế theo di chúc

Chồng tôi mất năm 2014, mẹ chồng tôi mất năm 2015 và mẹ chồng tôi có làm di chúc cho con riêng của chồng tôi (con trai, sinh năm 1989) và con trai tôi (sinh năm 2013) căn nhà do mẹ chồng tôi đứng tên. Theo nội dung di chúc thì con riêng của chồng tôi dược hưởng 3/4 căn nhà còn con trai tôi chỉ được 1/4 căn nhà.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí