Điều kiện, mức hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp
|

Điều kiện, mức hưởng, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cho em xin phép đươc hỏi là em làm việc tại một công ty du lịch đã được đúng 1 năm và có đóng bảo hiểm thất nghiệp, khoảng 300 ngàn đồng 1 tháng và công ty đóng phần còn lại. Do hết hợp đồng lao động 1 năm, em không gia hạn hợp đồng và nghỉ việc tại công ty đó, bên công ty nói sẽ trả sổ bảo hiểm cho em.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí