Bài viết về chủ đề "thời điểm"

THỜI ĐIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời điểm
Tư vấn tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

Tư vấn tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

Công ty A - chủ tàu và Công ty B - người thuê tàu ký kết Hợp đồng thuê tàu trần với thời hạn 18 tháng kể từ ngày 12/12/2015. Trong quá trình thuê tàu Công ty B đã nhiều lần không trả cước đúng theo quy định của hợp đồng. Công ty A đã nhiều lần làm công văn đề nghị thanh toán đủ số tiền cước Công ty B có nghĩa vụ phải trả nhưng Công ty B vẫn không thanh toán.

Chi tiết >>

Thời điểm tính thâm niên nhà giáo

Thời điểm tính thâm niên nhà giáo

Xin hỏi luật sư! Tôi là giáo viên Tiểu học. Tháng 10/2008 sau khi tốt nghiệp CĐSP tiểu học, tôi được nhận vào hợp đồng tại trường một trường Tiểu học ở miền núi và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Thời điểm phát hiện vi phạm xác định thời hạn xử lý kỷ luật viên chức

Thời điểm phát hiện vi phạm xác định thời hạn xử lý kỷ luật viên chức

Đơn vị tôi có viên chức vi phạm kỷ luật thời gian lao động, cụ thể VC này nghỉ không lý do chính đáng từ ngày 10 - 15/3 sau đó đi làm từ 16 đến hết ngày 22/3 lại tự ý nghỉ không lý do đến hết ngày 30/3. Ngày 03/4 (thứ 6) Hạt KL (Đơn vị trực thuộc) đem nộp bảng chấm công để làm lương cho CB, VC.

Chi tiết >>