Bài viết về chủ đề "thôi chức "

THÔI CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thôi chức

 • Hết nhiệm kỳ lãnh đạo, xuống chức danh chuyên viên, mức lương như thế nào?

  Hết nhiệm kỳ lãnh đạo, xuống chức danh chuyên viên, mức lương như thế nào?.

  • 15/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Chúng tôi là công ty cổ phần nhà nước chiếm 51%. Xin hỏi hiện chúng tôi đang đóng bảo hiểm theo chức vụ của thang bảng lương nhà nước . Trong bậc lương lãnh đạo không tách riêng phụ cấp trách nhiệm mà áp dụng thang bảng lương lãnh đạo doanh nghiệp loại 1 (6,31). Khi hết nhiệm kỳ lãnh đạo chuyển về chuyên viên thì xếp theo lương nào. Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169