Bài viết về chủ đề "thoả thuận vay tài sản"

THOẢ THUẬN VAY TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thoả thuận vay tài sản
Tư vấn về vấn để kiện đòi lại tài sản

Tư vấn về vấn để kiện đòi lại tài sản

Tôi có chuyển tiền cho 1 người bạn A để chuẩn bị thực hiện cho hợp đồng cho 1 người B vay nhưng giữa tôi và người B chưa thực hiện được việc vay nợ mà tiền tôi đã chuyển tiền qua hệ thống Ngân hàng vào tài khoản của người A rồi. Bây giờ tôi có quyền đòi lại số tiền đó từ người A đó không ? đòi bằng cách nào ? Xin được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

Chi tiết >>