Bài viết về chủ đề "thỏa thuận thử việc"

THỎA THUẬN THỬ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận thử việc
Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương không?

Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương không?

Tư vấn về trường hợp người lao động giao kết hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động nhưng người lao động nghỉ trước thời hạn đã thỏa thuận thì có được thanh toán tiền lương trong thời gian đã làm việc không?

Chi tiết >>

Quyền nghỉ việc của người lao động trong thời gian thử việc!

Quyền nghỉ việc của người lao động trong thời gian thử việc!

Em thử việc cho 1 công ty bán camera và thiết bị an ninh nhưng cảm thấy không phù hợp nên viết đơn xin nghỉ việc và đã báo trước 1 tháng. Sau 1 tháng thì em có quyền nghỉ đúng không ạ?

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thử việc

Mẫu Hợp đồng thử việc

Nội dung Hợp đồng thử việc gồm thông tin về đơn vị công tác, thông tin người lao động, thời gian thử việc, công việc phải làm, lương và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Nội dung Biên bản thỏa thuận thử việc bao gồm các thông tin về người lao động và người sử dụng lao động, thời gian thử việc, nội dung công việc, mức lương trong thời gian thử việc và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>