Hết thời gian thử việc, sau bao lâu công ty phải ký HĐLĐ chính thức?
|

Hết thời gian thử việc, sau bao lâu công ty phải ký HĐLĐ chính thức?

Trong quan hệ lao động, trước khi ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động có thời gian thử việc để đảm bảo người lao động đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến công việc đồng thời để người lao động làm quen với môi trường mới.

Chi tiết
Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc
|

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Thử việc là quy định không mang tính chất bắt buộc đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể quyết định thử việc hoặc không thử việc đối với người lao động của mình, nếu thử việc thì hai bên cần thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc, hiện nay pháp luật hiện hành chưa ban hành mẫu thỏa thuận thử việc, do đó trong phạm vi bài viết này chúng tôi cập nhật mẫu thỏa thuận thử việc để bạn có thể tìm hiểu và tham khảo.

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng thử việc
|

Mẫu Hợp đồng thử việc

Thử việc là khoảng thời gian người lao động làm quen và thực hiện công việc người sử dụng lao động đưa ra, dựa trên kết quả công việc người sử dụng lao động đưa ra các đánh giá làm cơ sở để tiến tới ký kết hợp đồng chính thức với người lao động. Hợp đồng thử việc thường được giao kết bằng văn bản, bạn có thể tham khảo mẫu Công ty Luật Minh Gia cấp nhật dưới đây.

Chi tiết
Quyền nghỉ việc của người lao động trong thời gian thử việc!
|

Quyền nghỉ việc của người lao động trong thời gian thử việc!

Trong thời gian thử việc, người lao động có thể chấm dứt thỏa thuận thử việc được hay không? Quy định về thời gian thử việc như thế nào? Trình tự, thủ tục thông báo khi đơn phương chấm dứt thử việc theo quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề thắc mắc trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí