Bài viết về chủ đề "thỏa thuận thôi việc"

THỎA THUẬN THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận thôi việc
Nhân viên nhân sự thực hiện ký thỏa thuận thôi việc với NLĐ

Nhân viên nhân sự thực hiện ký thỏa thuận thôi việc với NLĐ

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động bị dụ dỗ ký văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì văn bản thỏa thuận này có giá trị pháp lý không? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm các trường hợp cụ thể theo hợp đồng lao động, theo thỏa thuận và các nội dung khác, được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>