Bài viết về chủ đề "thỏa thuận thi hành án"

THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận thi hành án
Có được tiếp tục thi hành án khi đã có thỏa thuận thi hành án?

Có được tiếp tục thi hành án khi đã có thỏa thuận thi hành án?

Luật sư tư vấn về trường hợp đã có thỏa thuận thi hành án nhưng cơ quan thi hành án vẫn kê biên tài sản. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1