Bài viết về chủ đề "thỏa thuận quyền nuôi con"

THỎA THUẬN QUYỀN NUÔI CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận quyền nuôi con
Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn

Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn

Mẫu bản thỏa thuận nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện gửi và yêu cầu Toà án nhân dân quận/huyện…công nhận sự thỏa thuận của vợ chông về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>