Bài viết về chủ đề "thỏa thuận lao động"

THỎA THUẬN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thỏa thuận lao động
Hỏi tư vấn về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động?

Hỏi tư vấn về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động?

Nội dung đề nghị tư vấn: Thưa luật sư Minh Gia! Đơn vị chúng tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, trong thời gian qua đơn vị chúng tôi có ký hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ. Hợp đồng có thời hạn 1 năm, nay đã hết hạn hợp đồng nhưng cơ quan thì đang cần bảo vệ, nếu cho nghỉ việc hợp đồng cũ sau đó đơn vị tiếp tục tuyển mới và ký hợp đồng với người lao động khác có được không?

Chi tiết >>

Thời gian và điều kiện nghỉ phép không hưởng lương đối với công chức cấp xã

Thời gian và điều kiện nghỉ phép không hưởng lương đối với công chức cấp xã

Tôi hiện là công chức cấp xã đã tham gia đóng BHXH từ năm 2010 đến nay. Do công việc gia đình cần giải quyết nên tôi có đề nghị UBND xã cho nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian 6 tháng để thu xếp công việc gia đình nhưng chủ tịch UBND xã không đồng ý.

Chi tiết >>