Tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước
|

Tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước

Người lao động không thực hiện đúng trách nhiệm trong hợp đồng dẫn đến thất thoát hàng hóa, tài sản của công ty thì có phải bồi thường hay không? Hình thức xử lý hành vi của người lao động trong trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Làm thế nào để thu hồi nợ tín dụng?
|

Làm thế nào để thu hồi nợ tín dụng?

Anh chị cho em hỏi về việc nợ do vay ké, xâm tiêu không thu hồi được mà muốn khởi kiện thì cần thủ tục, giấy tờ, bằng chứng gì để đệ cùng đơn ra tòa án? Trình tự các bước chuẩn bị và thi hành án thế nào? Thời gian, án phí bao nhiêu? Tham chiếu quy định pháp luật nào cho nội dung này?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí