Bài viết về chủ đề "thiết kế nhãn hiệu"

THIẾT KẾ NHÃN HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thiết kế nhãn hiệu
Những điểm lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu

Những điểm lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu

Một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu dùng cho nhiều loại hàng hoá, thị trường khác nhau. Nhưng những nhãn hiệu thành công (sử dụng lâu năm, chiếm lĩnh thị trường, người tiêu dùng tín nhiệm) cần tập trung phát huy, không nên thay.

Chi tiết >>