Bài viết về chủ đề "thiết kế kỹ thuật"

THIẾT KẾ KỸ THUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thiết kế kỹ thuật
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Thủ tục chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở giao thông vận tải quản lý tiến hành như sau.

Chi tiết >>

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Trình tự thủ tục gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ tiến hành như sau:

Chi tiết >>