Bài viết về chủ đề "thiệt hại đến tính mạng"

THIỆT HẠI ĐẾN TÍNH MẠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thiệt hại đến tính mạng
Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Thưa luật sư, Tôi bị 1 nhóm gồm 4-5 người dùng dây bảo hộ lao động có móc sắt, ông tuýp, gạch ,đánh gây thương tích 9% và tôi đã làm đơn xử lí hình sự đối với các đối tượng trên, Xin hỏi luật sư như vậy các đối tượng trên có bị xử lí hình sự hay không và tôi được bồi thường những khoản gì theo pháp luật. Tôi xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết >>