Bài viết về chủ đề "thi tuyển đối với viên chức"

THI TUYỂN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thi tuyển đối với viên chức
Việc thuyên chuyển công tác và tiếp nhân viên chức

Việc thuyên chuyển công tác và tiếp nhân viên chức

Theo quyết định mới của tp A, tôi muốn thuyên chuyển công tác phải chấm dứt hợp đồng tại cơ quan làm việc cũ và thực hiện hồ sơ chyển công tác theo quy định của nơi tiếp nhận.Khi hoàn thành tất cả hồ sơ cá nhân thì nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng, tôi cầm hồ sơ về cơ quan mới, họ trả lời không tiếp nhận hồ sơ vì tôi đã có quyết định dứt hợp đồng làm việc trước khi cơ quan mới tiếp nhận, không đúng theo quy trình thuyên chuyển

Chi tiết >>