Bài viết về chủ đề "thị thực cho người nước ngoài"

THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thị thực cho người nước ngoài
Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thực tế cho thấy thủ tục để xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và yêu cầu các điều kiện khác nhau.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Nội dung đơn xin thị thực Việt Nam cho người nước ngoài bao gồm các thông tin về người xin cấp thị thực, nhân thân, nội dung xin cấp thị thực Việt Nam và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>