Thời gian nâng bậc lương khi chuyển từ ngạch trung cấp sang ngạch đại học
|

Thời gian nâng bậc lương khi chuyển từ ngạch trung cấp sang ngạch đại học

Hiện đang công tác trong cơ quan nhà nước được 4 năm, tuy nhiên trước đây em hưởng lương là hệ số trung cấp và sau đó có nâng lên 2 bậc lương. Bây giờ thì em có bằng đại học. Vậy cho em hỏi khi em hưởng lương bằng đại học thì chu kỳ nâng bậc lương của em trước đây vẫn được tính hay là khi hưởng bằng đại học là phải quay lại từ đầu.

Chi tiết
Để được thi nâng ngạch công chức thì cần đáp ứng những điều kiện gì?
|

Để được thi nâng ngạch công chức thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Luật sư tư vấn miễn phí qua mail trường hợp người lao động tốt nghiệp cao đẳng, có tham gia học đại học hệ vừa học vừa làm theo hình thức trực tuyến mà chưa có quyết định cho đi học của cơ quan thì sau đó có đủ điều kiện để được thi chuyển ngạch công chức hay thi nâng ngạch công chức không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí