Bài viết về chủ đề "thi đua"

THI ĐUA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thi đua
Xin tư vấn về Luật thi đua, khen thưởng

Xin tư vấn về Luật thi đua, khen thưởng

Xin chào Luật Minh gia, Tôi là lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp, thời gian tôi làm việc tại đơn vị đủ 10 tháng kể từ ngày 01/3/2017 đến nay (thử việc 2 tháng từ 01/3/2017).

Chi tiết >>