Bài viết về chủ đề "thi công làm ảnh hưởng tới các công trình lân cận"

THI CÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC CÔNG TRÌNH LÂN CẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thi công làm ảnh hưởng tới các công trình lân cận
Bồi thường thiệt hại khi thi công làm ảnh hưởng tới các công trình lân cận

Bồi thường thiệt hại khi thi công làm ảnh hưởng tới các công trình lân cận

Kinh chao Luật Minh Gia! Tôi xin hỏi về việc như sau: Nhà bố mẹ tôi và nhà chị T ( hàng xóm có đất liền kề nhau. Nhà chi T xây nhà trước và đã xây hết đất nhà chị ấy. Năm 2014 bố mẹ tôi xây nhà và có đổ đất sát móng nhà nhà chị T (đổ đất trên phần đất nhà bố mẹ tôi). Đến nay nhà c T có bị nứt tường và kiện bố mẹ tôi vì việc bố mẹ tôi đã đổ đất sát vào tường nhà c ấy nên gây nứt nhà chị ấy.

Chi tiết >>