Bài viết về chủ đề "thi công công trình"

THI CÔNG CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thi công công trình
Thông tư 09/VBHN-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Thông tư 09/VBHN-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Thông tư 09/VBHN-BGTVT ngày 22 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh. Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục hành chính về thỏa thuận thi công công trình đường bộ

Thủ tục hành chính về thỏa thuận thi công công trình đường bộ

Trình tự, thủ tục thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý được tiến hành như sau:

Chi tiết >>