Hỏi về điều kiện thi cấp phép lái xe hạng A1
|

Hỏi về điều kiện thi cấp phép lái xe hạng A1

Nội dung yêu cầu tư vấn: Hiện tại mắt phải tôi bình thường, mà mắt trái bị chấn thương hồi nhỏ nhìn rất kém. Xin hỏi tôi có thể thi bằng lái xe hạng A1 với trường hợp như trên được không? Tôi xin cảm ơn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí