Bài viết về chủ đề "thêm 8% mức lương"

THÊM 8% MỨC LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thêm 8% mức lương
Tư vấn về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức

Tư vấn về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức

Hệ số lương 2,34 trở xuống sẽ được hưởng thêm 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở) theo quy định của Nghị định số: 17/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 .

Chi tiết >>