Bài viết về chủ đề "thẻ tạp trú"

THẺ TẠP TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẻ tạp trú
Trường hợp được cấp thẻ tạm trú và nơi cư trú của người lao động nước ngoài

Trường hợp được cấp thẻ tạm trú và nơi cư trú của người lao động nước ngoài

Tư vấn về điều kiện cấp thẻ tạp trú cho người lao động nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>