Bài viết về chủ đề "Thế chấp đất hết thời hạn"

THẾ CHẤP ĐẤT HẾT THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thế chấp đất hết thời hạn
Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Tôi có thửa đất trồng lúa đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 10/8/1990 theo nguồn gốc là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi thời hạn sử dụng đất. Khi tôi thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước cho rằng thửa đất đã hết hạn sử dụng. Tôi được biết Luật đất đai năm 2013 có quy định cho đăng ký gia hạn hoặc đăng ký tiếp tục sự dụng. Như vậy khi tôi đăng ký gia hạn thì thời hạn sử dụng

Chi tiết >>