Bài viết về chủ đề "thay thế di chúc"

THAY THẾ DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay thế di chúc
Di chúc đã lập muốn hủy bỏ để lập di chúc khác được không?

Di chúc đã lập muốn hủy bỏ để lập di chúc khác được không?

Kính xin Luật Minh Gia tư vấn giúp em về việc hủy bỏ để lập lại di chúc cho con tài sản như sau.Bố em có tài sản gồm đất và nhà trên đất.bố em có 3 người con khoảng 2 năm trước đã làm di chúc để lại cho em (xin nói rõ em đã lập gia đình)

Chi tiết >>