Thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh 2021
|

Thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh 2021

Công ty Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục và cung cấp mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty bao gồm: thủ tục đổi tên, thay đổi trụ sở, thành viên, bổ sung thay đổi ngành nghề, vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật... đối với các loại hình doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần như sau:

Chi tiết
Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
|

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Nội dung thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung đăng ký thay đổi như: Tên, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ của doanh nghiệp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí