Bài viết về chủ đề "thay đổi vốn"

THAY ĐỔI VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi vốn
 Quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty liên doanh

Quy định của pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty liên doanh

Tư vấn về trường hợp công ty liên doanh muốn đổi vốn điều lệ, việc thay đổi vốn điều lệ như thế nào là hợp pháp. Lợi nhuận có được chia chênh lệch với phần vốn góp không? Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể

Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể

Nội dung thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể bao gồm các thông tin về hộ kinh doanh đã đăng ký, thông tin đăng ký thay đổi và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:

Chi tiết >>