Bài viết về chủ đề "thay đổi tên cha mẹ cho con"

THAY ĐỔI TÊN CHA MẸ CHO CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi tên cha mẹ cho con
Tư vấn về thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh của con

Tư vấn về thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh của con

Em gái tôi kết hôn năm 2008 có sinh được một cháu gái. Tuy nhiên đứa bé đó không phải là con đẻ của chồng em gái tôi song khi làm giấy khai sinh cho bé phần khai về cha trong giấy khai sinh vẫn là chồng của em gái tôi. Năm 2012 em gái tôi ly hôn, nay muốn thay đổi phần khai về cha trong giấy khai sinh của con.

Chi tiết >>