Bài viết về chủ đề "thay đổi nội dung di chúc"

THAY ĐỔI NỘI DUNG DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi nội dung di chúc
Tư vấn về trường hợp muốn thay đổi nội dung di chúc

Tư vấn về trường hợp muốn thay đổi nội dung di chúc

Thưa luật sư , bố mẹ tôi đã 90 tuôi, bố đang ốm nặng. Anh trai tôi đã mời tư pháp xã đến lập di chúc. Mẹ tôi không hiểu di chúc là gì bảo điểm chỉ thì điểm chi. Nhưng trong di chúc nói toàn bộ đất đai nhà cửa chuyển cho anh trai tôi, mẹ tôi giờ nghe nói vậy không chịu , bà chuyển tách cho 120000 m vuông còn 800 m vuông bà đang ở lúc nào bà qua đời bà mới giao.

Chi tiết >>