Bài viết về chủ đề "thay đổi người đại diện"

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi người đại diện
Hỏi về việc công ty có 2 người đại diện theo pháp luật được không?

Hỏi về việc công ty có 2 người đại diện theo pháp luật được không?

Chào Luật sư ! Tôi muốn được tư vấn về vấn đề người đại diện pháp luật cho DN. Tôi muốn biết công ty có 2 người đại diện theo pháp luật cho DN được không ? ( Cty TNHH 3 thành viên trong đó hiện 02 TV là quốc tịch Canada ,1 là quốc tịch VN ,người đại diện PL cho DN là người khác ) Hiện tại người ĐD cho Cty không làm đại diện nữa , 1 TV trên giấy phép là người VN muốn bán cổ phần

Chi tiết >>

Hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư tư vấn về hồ sơ thay đổi người đại diện và thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về người đại diện hiện tại và thông tin người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>