Bài viết về chủ đề "thay đổi hợp tác xã "

THAY ĐỔI HỢP TÁC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi hợp tác xã

 • Quy định pháp luật về Hợp tác xã

  Quy định pháp luật về Hợp tác xã.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn