Bài viết về chủ đề "thay đổi hợp đồng lao động"

THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi hợp đồng lao động
Tư vấn về thay đổi hợp đồng lao động khi tái cơ cấu

Tư vấn về thay đổi hợp đồng lao động khi tái cơ cấu

Tôi đang làm trong 1 Trung tâm thuộc Viện nghiên cứu với hình thức hợp đồng không xác định thời hạn ký với Viện. Hiện nay, Viện đang có chủ trương tái cơ cấu lại Trung tâm của tôi, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đưa ra chủ trương chứ chưa có đề án tái cơ cấu. Tuy nhiên, Viện lại muốn chuyển 1 số nhân sự của Trung tâm (trong đó có tôi) sang loại tập nghề hoặc đào tạo nghề (với phụ lục ký kèm theo hợp đồng là 11 tháng).

Chi tiết >>