Bài viết về chủ đề "thay đổi họ và tên cho con"

THAY ĐỔI HỌ VÀ TÊN CHO CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi họ và tên cho con
Tư vấn việc thay đổi họ, tên cho con

Tư vấn việc thay đổi họ, tên cho con

Nhờ tư vấn giúp tôi quy định về thay đổi họ tên cho con như sau: Tôi và anh ấy sống chung không có đăng ký kết hôn được 4 năm và có một con trai. Anh ấy đã làm giấy nhận con và đứng tên cha trong khai sinh của con tôi. Nay chúng tôi đã chia tay không còn sống chung được 4 năm và anh ấy không một lần thăm con và chu cấp nuôi con.

Chi tiết >>