Tư vấn việc thay đổi họ, tên cho con
|

Tư vấn việc thay đổi họ, tên cho con

Nhờ tư vấn giúp tôi quy định về thay đổi họ tên cho con như sau: Tôi và anh ấy sống chung không có đăng ký kết hôn được 4 năm và có một con trai. Anh ấy đã làm giấy nhận con và đứng tên cha trong khai sinh của con tôi. Nay chúng tôi đã chia tay không còn sống chung được 4 năm và anh ấy không một lần thăm con và chu cấp nuôi con.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí