Bài viết về chủ đề "thay đổi hộ kinh doanh cá thể"

THAY ĐỔI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi hộ kinh doanh cá thể
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>