Bài viết về chủ đề "thay đổi hộ kinh doanh "

THAY ĐỔI HỘ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi hộ kinh doanh

 • Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể

  Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung thông báo thay đổi hộ kinh doanh cá thể bao gồm các thông tin về hộ kinh doanh đã đăng ký, thông tin đăng ký thay đổi và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết