Chữ ký giám đốc thay đổi thực hiện thế nào?
|

Chữ ký giám đốc thay đổi thực hiện thế nào?

Hiện tại Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành không có quy định cụ thể vể các trường hợp thay đổi chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì được thực hiện như thế nào? Vậy trong những trường hợp công ty muốn thay đổi chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì có cần thực hiện đăng ký hay không? Trình tự, thủ tục được quy định như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169