Bài viết về chủ đề "thay đổi đăng ký hợp tác xã"

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi đăng ký hợp tác xã
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật…) bao gồm:

Chi tiết >>