Bài viết về chủ đề "thay đổi công việc"

THAY ĐỔI CÔNG VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi công việc
Xếp lương đối với cán bộ, công chức khi thay đổi công việc?

Xếp lương đối với cán bộ, công chức khi thay đổi công việc?

Tư vấn về chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc sang làm công việc khác? Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật sư, tôi được tuyển dụng vào biên chế ngành GD và đóng BHXH 12 năm (từ 2000-2012). Hệ số lương là 2,86. Cuối năm 2012 tôi chuyển công tác về ubnd thị trấn Với một nhiệm vụ chuyên môn, ngạch công chức khác với công việc cũ (QĐ tuyển dụng).

Chi tiết >>