Bài viết về chủ đề "thay đổi tên họ và giới tính"

THAY ĐỔI TÊN HỌ VÀ GIỚI TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi tên họ và giới tính
Thắc mắc về chuyển đổi giới tính và thay đổi họ tên, thông tin cá nhân

Thắc mắc về chuyển đổi giới tính và thay đổi họ tên, thông tin cá nhân

Luật sư tư vấn về thủ tục chuyển đổi tên và giới tính theo quy định của pháp luật như sau: Kính chào công ty luật Minh Gia, Tôi có thắc mắc về việc thay đổi tên và giới tính của bản thân trên giấy tờ. Theo như tôi được biết, luật Dân sự (sửa đổi) năm 2015 đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính, và đó là một bước ngoặc lớn trong cộng đồng LGBT.

Chi tiết >>