Căn cứ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người lao động
|

Căn cứ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người lao động

Ngày 30/6/2005, công ty quyết định giải thể cửa hàng do tôi làm cửa hàng trưởng. Công ty gởi đơn lên Cơ quan CSĐT tố cáo bản thân tôi có hành vi chiếm dụng tiền bán hàng X triệu đồng. Ngày ...2006, Cơ quan CSĐT triệu tập bản thân tôi để điều tra lần đầu và quá trình điều tra kéo dài đến .../2011 thì Cơ quan CSĐT mới kết luận điều tra.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí