Bài viết về chủ đề "thành viên công ty"

THÀNH VIÊN CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thành viên công ty
Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty tôi trong quá trình hoạt động có xảy ra mâu thuẫn, các thành viên quyết định giải thể công ty nhưng một thành viên của công ty không đồng ý, liên tục gây khó dễ. Để giải thể được công ty tôi phải giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định cụ thể về điều kiện, quyền và nhiệm vụ, thù lao, lương của chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định về quyền và trách nhiệm của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>