Bài viết về chủ đề "thanh tra thuế"

THANH TRA THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh tra thuế
Luật sư tư vấn về thẩm định giá tài sản

Luật sư tư vấn về thẩm định giá tài sản

Chào luật sư Luật Minh Gia, tôi muốn hỏi về trường hợp thẩm định giá tài sản của công ty tôi liên quan đến máy móc, máy tính sách tay… như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thanh tra thuế

Quy định về thanh tra thuế

Quy định về các trường hợp thanh tra thuế, quyết định thanh tra thuế, thời hạn thanh tra thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế,… cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về kiểm tra thuế

Quy định về kiểm tra thuế

Quy định cụ thể về hình thức, điều kiện, địa điểm kiểm tra thuế, quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế …, cụ thể như sau:

Chi tiết >>