Bài viết về chủ đề "thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ"

THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ
Có được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ không?

Có được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động yêu cầu thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tiền lương làm căn cứ để tính tiền nghỉ hằng năm

Tư vấn về tiền lương làm căn cứ để tính tiền nghỉ hằng năm

Trên HĐLĐ doanh nghiệp ký kết với NLĐ thể hiện thu nhập như sau:

Chi tiết >>