Bài viết về chủ đề "thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ"

THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ
NSDLĐ có được quyền xóa phép năm của NLĐ chưa nghỉ hết và không thanh toán hay không?

NSDLĐ có được quyền xóa phép năm của NLĐ chưa nghỉ hết và không thanh toán hay không?

Luật sư tư vấn vụ việc thực tế về vấn đề thời gian nghỉ phép năm của người lao động và mức thanh toán tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ theo quy định của pháp luật hiện hành

Chi tiết >>

Có được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ không?

Có được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động yêu cầu thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ trong thời gian làm việc cho người sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tiền lương làm căn cứ để tính tiền nghỉ hằng năm

Tư vấn về tiền lương làm căn cứ để tính tiền nghỉ hằng năm

Trên HĐLĐ doanh nghiệp ký kết với NLĐ thể hiện thu nhập như sau:

Chi tiết >>