Bài viết về chủ đề "thanh toán số ngày nghỉ phép năm"

THANH TOÁN SỐ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán số ngày nghỉ phép năm
Độ tuổi tối đa đóng bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội

Độ tuổi tối đa đóng bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội

Tôi sinh ngày 17/9/1960, tính đến tháng 9/2015 này tôi sẽ đủ 55 tuổi để hưởng chế độ hưu. Nhưng số năm tôi đóng bảo hiểm chỉ có gần 13 năm. Như vậy tuổi hưu thì đủ, nhưng thời gian đóng BHXH thì chưa đủ. Nếu tôi vẫn tiếp tục làm việc (Tôi làm cho công ty nước ngoài) ví dụ đến năm tôi 60 tuổi, (năm 2020), tôi nghỉ việc, vậy tôi có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH (khoảng 18 năm) và đóng tiếp cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu hay không?

Chi tiết >>